ฟันตกกระ คืออะไร เกิดจากอะไร รักษายังไง

ฟันตกกระ หรือ Dental Fluorosis เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นจากการรับฟลูออไรด์ในปริมาณมากเกินไปในช่วงเวลาที่ฟันกำลังพัฒนา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของเคลือบฟัน ส่งผลให้ฟันมีลักษณะเป็นจุดหรือแถบสีขาว, เหลือง, หรือน้ำตาล และในบางกรณีอาจทำให้ฟันเปราะหรือมีรอยแตกได้ การเกิดฟันตกกระมักเกี่ยวข้องกับการบริโภคน้ำหรืออาหารที่มีฟลูออไรด์ในระดับสูงเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ แม้ว่าฟลูออไรด์จะมีบทบาทสำคัญในการป้องกันฟันผุ แต่การได้รับในปริมาณที่มากเกินไปก็จะส่งผลเสียได้

ฟันตกกระคืออะไร

ฟันตกกระคืออะไร

ฟันตกกระ (Dental Fluorosis) คือ ภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเคลือบฟันซึ่งเป็นผลจากการได้รับฟลูออไรด์ในปริมาณที่มากเกินไปในขณะที่ฟันกำลังพัฒนาในช่วงอายุต่ำกว่า 8 ปี ภาวะนี้ทำให้ฟันมีลักษณะเปลี่ยนแปลง อาจเห็นเป็นจุดขาวขุ่น หรือมีสีเหลืองถึงน้ำตาล ความรุนแรงของฟันตกกระขึ้นอยู่กับระดับของการได้รับฟลูออไรด์

ฟันตกกระ เกิดจากอะไร

สาเหตุหลักของฟันตกกระคือการได้รับฟลูออไรด์ในปริมาณที่เกินจำเป็นในระหว่างการพัฒนาของฟัน การตกกระจะเกิดในขณะที่ฟันกำลังอยู่ใต้เหงือก

การได้รับฟลูออไรด์มากเกินไปสามารถมาจากแหล่งต่างๆ เช่น น้ำดื่มที่มีฟลูออไรด์สูงซึ่งโดยมากเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ, การใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์สำหรับเด็กและเด็กกลืนยาสีฟัน การที่ผู้ปกครองให้ฟลูออไรด์เสริมแก่เด็กโดยไม่ได้คำนึงถึงปริมาณฟลูออไรด์ในยาสีฟัน รวมถึงอาหารเสริมบางชนิดสิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กได้รับฟลูออไรด์มากเกินไปจนทำให้เคลือบฟันพัฒนาผิดปกติ

ฟันตกกระ อันตรายไหม

โดยมากแล้วมักไม่เป็นอันตราย แต่จะเป็นปัญหาเรื่องความสวยงามมากกว่า ฟันที่มีจุดหรือรอยเปื้อนจากฟลูออไรด์สามารถทำให้ผู้ที่มีอาการรู้สึกไม่มั่นใจในรอยยิ้มของตนเอง

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่รุนแรงฟันตกกระอาจทำให้เคลือบฟันผิดปกติหรืออ่อนแอลง ซึ่งอาจทำให้ฟันเสี่ยงต่อการผุหรือเสียหายได้ง่ายกว่าปกติ

ปล่อยให้ฟันตกกระไปเรื่อยๆ ได้หรือไม่

หากฟันตกกระเพียงเล็กน้อยและรู้จักดูแลฟันอย่างสม่ำเสมอ​ก็ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา แต่หากยังไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงยังรับฟลูออไรด์ในปริมาณที่มากเกินไปอยู่เรื่อยๆ ก็จะทำให้ผิวเคลือบฟันอ่อนแอลง จนกระทั่งสูญเสียชั้นเคลือบฟันบางส่วนไป และจะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ เช่น

 • ฟันผุง่าย เมื่อไม่มีเคลือบฟันป้องกัน แบคทีเรียต่างๆ ก็ผลิตกรดและทำลายเข้าสู่ชั้นเนื้อฟันง่ายขึ้น
 • ฟันแตกง่าย เพราะรับแรงบดเคี้ยวได้น้อยลง

ฟันตกกระ รักษายังไง

การรักษาฟันตกกระเล็กน้อย

อาการ: เห็นเป็นเพียงจุดหรือเส้นจางๆ บนเคลือบฟัน

การรักษา: การขัดผิวฟัน เพื่อเอาชั้นเคลือบฟันออกเล็กน้อยเพื่อลดคราบบนฟัน แล้วเสริมฟลูออไรด์กลับเพื่อช่วยเสริมสร้างเคลือบฟันและลดจุดตกกระ

การรักษาฟันตกกระปานกลาง

อาการ: เห็นรอยกระชัดเจนผิวฟันราว มีรอยกระชัด สีเริ่มคล้ำ ผิวฟันเริ่มสึกกร่อน หยาบ

การรักษา: ฟอกสีฟัน​ โดยสามารถทำที่คลินิกหรือทำเองที่บ้านก็ได้ หรือทำวีเนียร์เพื่อปกปิดรอยกระ

การรักษาฟันตกกระรุนแรง

อาการ: มีรอยคล้ำ สีน้ำตาลเข้มชัดเจน เคลือบฟันเสียหายมาก สูญเสียเนื้อฟัน รุนแรง เสี่ยงต่อการฟันผุ

การรักษา: ทำครอบฟันเพื่อทดแทนเนื้อฟันแท้ที่สูญเสียไป

ป้องกันฟันตกกระยังไง

การป้องกันฟันตกกระสามารถทำได้โดยการจัดการและควบคุมการได้รับฟลูออไรด์ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม โดยเฉพาะในเด็กที่อยู่ในช่วงเวลาที่ฟันกำลังพัฒนา ดังนี้:

 • ตรวจสอบปริมาณฟลูออไรด์ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่เราใช้ เช่น บ่อน้ำบาดาล หากมีระดับฟลูออไรด์สูง อาจต้องพิจารณาใช้น้ำที่มีฟลูออไรด์น้อยลงสำหรับการดื่มและการปรุงอาหาร โดยเฉพาะสำหรับเด็กเล็ก (สามารถสอบถามสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดได้ว่า น้ำดื่มบริเวณที่เราอยู่นั้นมีปริมาณฟลูออไรด์มากเกินมาตรฐานหรือไม่ ถ้าเกินก็จะต้องใช้เครื่องกรองน้ำหรือดื่มน้ำจากแหล่งอื่น)
 • ใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ในปริมาณที่เหมาะสมกับอายุ สำหรับเด็กเล็ก ใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์เพียงปริมาณเล็กน้อยเท่าเมล็ดถั่วเขียวก็เพียงพอ
 • สอนเด็กให้บ้วนยาสีฟันออกให้หมดหลังจากแปรงฟัน เพื่อลดการกลืนฟลูออไรด์เข้าไปในร่างกาย

รักษาฟันตกกระ ราคาเท่าไหร่

ราคาจะขึ้นอยู่กับทางเลือกในการรักษา ซึ่งขึ้นกับความรุนแรงว่าฟันตกกระมากน้อยขนาดไหน

กรณีฟันตกกระและต้องการแก้ไขด้วยการฟอกสีฟัน

รายการ ราคา (บาท)
ฟอกสีฟันที่คลินิกแบบ Cool light  ( Cool light Teeth Whitening system ) 5,500
ฟอกสีฟันที่คลินิกแบบ Zoom  ( Zoom Teeth Whitening system ) 9,500
ฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้าน Opalescent  ( Opalescent Home gel Teeth Whitening) 6,500

 

กรณีฟันตกกระและต้องการแก้ไขด้วยการทำวีเนียร์

รายการ ราคา (บาท)
เคลือบฟันเทียมเรซิน ( Resin veneer ) price/tooth 3,500
เคลือบฟันเทียมเซรามิก  ( Ceramic veneer) price/tooth 14,000-16,000

 

กรณีฟันตกกระและต้องการแก้ไขด้วยการทำครอบฟัน

รายการ ราคา (บาท)
ครอบฟันชั่วคราว ( Temporary Crown ) 5,000-8,000
ครอบฟัน/สะพานฟันโลหะธรรมดา ( Full metal crown/bridge price/tooth ) 10,000-12,000
ครอบฟัน/สะพานฟันสีเหมือนฟันฐานโลหะ( Porcelain fused to metal crown/bridge price/tooth ) 12,000-14,000
ครอบฟัน/สะพานฟันที่ใช้โลหะพาลาเดียม ( Paladium based crown/bridge price/tooth ) 14,000-16,000
ครอบฟัน/สะพานฟันที่ใช้โลหะทอง ( Gold based crown/bridge price/tooth ) Quote by Dr.
ครอบฟัน/สะพานฟันเซรามิก , E.Max etc. ( Ceramic , E.Max  etc. crown/bridge price/tooth ) 14,000-16,000
ครอบฟัน/สะพานฟันเซอร์โคเนีย ( Zirconia crown/bridge price/tooth ) 16,000-18,000
ครอบฟัน/สะพานฟันเซอร์โคเนีย CAD/CAM ( Zirconia CAD/CAM crown/bridge price/tooth ) with Scan 20,000

 

ฟันตกกระ จัดฟันได้ไหม

หากเป็นเล็กน้อยสามารถจัดฟันได้เลย แต่หากฟันตกกระเยอะควรรักษาให้เรียบร้อยก่อน เช่น หากต้องทำวีเนียร์ หรือทำครอบฟัน ก็ควรทำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วจึงจัดฟันทีหลัง เนื่องจากฟันตกกระอาจทำให้เครื่องมือจัดฟันโลหะหลุดง่ายกว่าปกติ หากต้องการลดความเสี่ยงเครื่องมือจัดฟันหลุด การจัดฟันใสก็เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงเครื่องมือจัดฟันหลุดได้

บทความนี้ตรวจสอบโดย

ทพ. อดิศร หาญวรวงค์

Adisorn Hanworawong

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master in Implant Dentistry (gIDE/UCLA CA. USA.)
วท.ม. สาขาวิทยาการแพทย์ (วิศวกรรมเนื้อเยื่อ)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร อบรมหลักสูตรจัดฟัน Fellowship of Indian Academy of Orthodontics
Invisalign Cert., Invisalign provider

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เหล่านี้มีไว้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปวิเคราะห์และใช้ในการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหา บริการ และการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้กับคุณ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกและจะถูกเก็บเป็นความลับ

บันทึกการตั้งค่า