จัดฟันแบบไม่ใส่ยาง Self ligating ด้วย Smart Clip จาก 3M

การจัดฟันแบบ Self ligating เป็นนวัตกรรมทางทันตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขข้อจำกัดของการจัดฟันแบบดั้งเดิม โดยมีจุดเด่นคือไม่จำเป็นต้องใช้ยางรัดเหล็กจัดฟัน ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “Self ligating” หรือแปลเป็นไทยได้ว่า “การยึดตัวเอง”

หัวใจสำคัญของระบบนี้คือการใช้กลไกล็อคในตัวที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เหล็กที่ยึดติดกับฟันจะมีช่องหรือฝาปิดที่สามารถเปิด-ปิดได้ เพื่อยึดลวดจัดฟันเข้ากับเครื่องมือจัดฟัน (bracket) โดยตรง วิธีนี้ช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างลวดกับเครื่องมือจัดฟัน ส่งผลให้ฟันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระและรวดเร็วกว่าการจัดฟันแบบดั้งเดิม

นอกจากนี้ ระบบ Self ligating ยังใช้แรงกดน้อยกว่า ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกปวดน้อยกว่าในระหว่างจัดฟัน การไม่มียางรัดยังส่งผลดีต่อสุขอนามัยในช่องปาก เพราะลดพื้นที่สะสมของแบคทีเรีย ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด

ประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการลดความถี่ในการเข้าพบทันตแพทย์ เนื่องจากไม่ต้องเปลี่ยนยางรัดทุกเดือนเหมือนการจัดฟันแบบเดิม ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ข้อดีของการจัดฟันแบบ Self ligating เมื่อเทียบกับการจัดฟันแบบดั้งเดิม

การจัดฟันแบบ Self ligating มีข้อดีหลายอย่างเมื่อเทียบกับการจัดฟันแบบดั้งเดิม ซึ่งทำให้วิธีนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน

 1. ระบบ Self ligating ช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างลวดจัดฟันกับเครื่องมือจัดฟัน ทำให้ฟันเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาในการจัดฟันสั้นลง ผู้ป่วยสามารถเห็นผลลัพธ์ได้เร็วกว่าการจัดฟันแบบดั้งเดิม
 2. การไม่ใช้ยางรัดช่วยลดความเจ็บปวดและความไม่สบายระหว่างการรักษา เนื่องจากแรงกดที่ใช้น้อยกว่า ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายตัวมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงแรกของการจัดฟัน
 3. ด้านสุขอนามัย การจัดฟันแบบ Self ligating มีข้อได้เปรียบอย่างชัดเจน เพราะไม่มียางรัดที่เป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและลดความเสี่ยงของการเกิดฟันผุหรือเหงือกอักเสบระหว่างการรักษา
 4. นอกจากนี้ ผู้ป่วยยังประหยัดเวลาในการเข้ารับการรักษา เนื่องจากไม่ต้องเข้ามาพบทันตแพทย์เพื่อเปลี่ยนยางรัดบ่อยๆ ลดจำนวนครั้งในการเข้าพบทันตแพทย์ เหมาะมากสำหรับคนที่ยุ่งๆ
 5. ในแง่ของความสวยงาม ระบบ Self ligating มักมีขนาดเล็กกว่าและมองเห็นได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการจัดฟันแบบดั้งเดิม ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกมั่นใจในการยิ้มหรือพูดคุยมากขึ้น

 

ขั้นตอนการจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันแบบ Self ligating ของ 3M

ขั้นตอนการจัดฟันด้วยระบบ Self ligating ของ 3M มีดังนี้

 • เริ่มต้นด้วยการประเมินสภาพช่องปากของผู้ป่วย ทันตแพทย์จะทำการตรวจ วินิจฉัย และวางแผนการรักษา
 • ทันตแพทย์เตรียมพื้นผิวฟันให้พร้อมสำหรับการติดตั้งเครื่องมือจัดฟัน โดยทำความสะอาดและขัดให้เรียบ จากนั้นจะติดตั้งเครื่องมือจัดฟันแบบ Self ligating ลงบนฟันแต่ละซี่ด้วยกาวพิเศษ
 • ใส่ลวดจัดฟันเข้าไปในช่องของเครื่องมือจัดฟัน โดยไม่ต้องใช้ยางรัดเหมือนการจัดฟันแบบดั้งเดิม ทันตแพทย์จะเลือกขนาดและความแข็งของลวดให้เหมาะสมกับแผนการรักษา จากนั้นจะปิดบานพับและล็อคเพื่อยึดลวดให้อยู่ในตำแหน่ง
 • ในระหว่างการรักษา ผู้ป่วยจะต้องเข้าพบทันตแพทย์เป็นระยะเพื่อปรับแต่งและเปลี่ยนลวดจัดฟัน การปรับแต่งแต่ละครั้งจะทำได้รวดเร็วกว่าการจัดฟันแบบดั้งเดิม เนื่องจากไม่ต้องเปลี่ยนยางรัด ทันตแพทย์เพียงแค่เปิดกลไกล็อค ปรับหรือเปลี่ยนลวด แล้วปิดล็อคอีกครั้ง
 • ตลอดกระบวนการรักษา ทันตแพทย์จะติดตามความคืบหน้าและปรับแผนการรักษาตามความเหมาะสม ผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำในการดูแลรักษาความสะอาดช่องปากและเครื่องมือจัดฟัน ซึ่งโดยทั่วไปจะทำได้ง่ายกว่าการจัดฟันแบบดั้งเดิม
 • เมื่อฟันเคลื่อนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ทันตแพทย์จะถอดเครื่องมือจัดฟันออก และให้ใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน (retainer) เพื่อรักษาผลลัพธ์ของการจัดฟันไว้

ขั้นตอนการจัดฟันด้วยระบบ Self ligating จะคล้ายคลึงกับการจัดฟันแบบดั้งเดิม จะแตกต่างกันตรงที่การใช้เครื่องมือจัดฟันที่แบบ self ligating นั้นไม่ต้องใช้ยางรัด ซึ่งช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากขึ้น

ผลลัพธ์และระยะเวลาในการรักษา

ผลลัพธ์และระยะเวลาในการรักษาด้วยระบบจัดฟันแบบ Self ligating มักมีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่าการจัดฟันแบบดั้งเดิม เนื่องจากกลไกการทำงานของระบบที่ลดแรงเสียดทานระหว่างลวดจัดฟันกับเครื่องมือจัดฟัน

ในแง่ของผลลัพธ์ การจัดฟันแบบไม่ใส่ยางด้วยระบบ Self ligating สามารถแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นฟันซ้อน ฟันห่าง หรือการสบฟันที่ผิดปกติ ผู้ป่วยมักจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าการจัดฟันแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะในช่วงแรกของการรักษา

ระยะเวลาในการรักษาโดยทั่วไปจะสั้นกว่าการจัดฟันแบบดั้งเดิมประมาณ 4-6 เดือน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหาและการตอบสนองของแต่ละบุคคล โดยเฉลี่ยแล้ว การจัดฟันด้วยระบบ Self ligating อาจใช้เวลาประมาณ 12-24 เดือน เทียบกับ 18-36 เดือนของการจัดฟันแบบดั้งเดิม เหมาะสำหรับคนที่รีบต้องการจัดฟันให้เสร็จเพราะจะต้องไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือสอบเข้าตำรวจ ทหาร หรือสมัครงาน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการรักษาไม่ได้เป็นมาตรฐานตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น:

 • ความซับซ้อนของปัญหาฟันในแต่ละเคส
 • อายุของผู้ป่วย
 • การปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์
 • การตอบสนองของร่างกายของแต่ละคน

นอกจากนั้นการรักษาด้วยระบบ Self ligating จะใช้จำนวนครั้งในการเข้าพบทันตแพทย์น้อยกว่า ซึ่งเป็นข้อดีสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลา โดยทั่วไปผู้ป่วยอาจต้องเข้าพบทันตแพทย์ทุก 8-10 สัปดาห์ เทียบกับทุก 4-6 สัปดาห์ในการจัดฟันแบบดั้งเดิม

การดูแลรักษาระหว่างการจัดฟัน

 • แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือหลังทุกมื้ออาหาร
 • ใช้แปรงสีฟันขนนุ่มและยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
 • ใช้แปรงซอกฟันหรือ Water flosser เพื่อทำความสะอาดซอกฟัน
 • ใช้ไหมขัดฟันชนิดพิเศษสำหรับผู้จัดฟัน
 • หลีกเลี่ยงอาหารแข็ง เหนียว หรือเหนียวติดฟัน
 • เข้าพบทันตแพทย์ตามนัด เพื่อตรวจสอบสภาพฟันและปรับเครื่องมือจัดฟันตามความจำเป็น
 • หากพบว่ามีส่วนของเครื่องมือจัดฟันที่หลุด หรือผิดปกติไปจากเดิม หรือมีอาการเจ็บปวดผิดปกติ รีบแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบเพื่อให้ได้รับการดูแลและแก้ไข

ราคาการจัดฟันแบบไม่ใส่ยาง (Self ligating)

ราคาจัดฟันแบบไม่ใส่ยางด้วย Smart Clip จาก 3M ของ MOS Dental Clinic อยู่ที่ 60,000 – 80,000 บาทค่ะ

คำแนะนำก่อนการจัดฟัน

การจัดฟันแบบปกติใช้เวลานานขนาดไหนขึ้นกับปัจจัยอะไรบ้าง หลังจัดฟันเสร็จแล้วทำยังไงต่อ

คำถามพบบ่อยเกี่ยวกับการจัดฟัน

ทำไมต้องมาหาหมอบ่อยๆ เวลาจัดฟัน

ถ้าไม่อยากมาหาทันตแพทย์บ่อยๆ ไม่มีเวลามา ต้องทำยังไง

ทำไมคนไข้หลายคนจัดฟันไม่จบ

สาเหตุที่คนไข้หลายคนจัดฟันไม่จบ เพราะอะไร แก้ไขยังไงดี

อายุเท่าไหร่ถึงจัดฟันได้

ตอบคำถามยอดฮิตของผู้ปกครอง บุตรหลานควรเริ่มต้นจัดฟันเมื่อไหร่ดี

จัดฟันที่ MOS Dental Clinic ดีอย่างไร

ทำไมควรจัดฟันที่ MOS สิ่งที่ควรทำและพิจารณาก่อนมารับการจัดฟัน

บทความนี้ตรวจสอบโดย

ทพ. อดิศร หาญวรวงค์

Adisorn Hanworawong

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master in Implant Dentistry (gIDE/UCLA CA. USA.)
วท.ม. สาขาวิทยาการแพทย์ (วิศวกรรมเนื้อเยื่อ)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร อบรมหลักสูตรจัดฟัน Fellowship of Indian Academy of Orthodontics
Invisalign Cert., Invisalign provider

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เหล่านี้มีไว้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปวิเคราะห์และใช้ในการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหา บริการ และการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้กับคุณ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกและจะถูกเก็บเป็นความลับ

บันทึกการตั้งค่า